Цоньо Меразчиев

Изкуството е в мен и аз съм в него
– Цоню Меразчиев


Човек или се ражда творец (художник) или не.

Това не се научава, то се свежда свише. Изкуството е една загадка, то е библия, която на момента трудно се разбира или трябва да се разгадава и тълкува. То е нещото което идва от великия космос. Ние сме негови деца. Много неща могат да се кажат и напишат, но най-добре е да се видят и почустват със сърцето и душата.

Стилът на живопистта, която практикувам е сюреализъм, с привнесени битови, български елементи, национални носии и родопски замисли, поетично сътворени. Всичко това в мен идва с обич към България, към всяко едно кътче. Най–много към Странджа и Родопите. От там идват идеите, симптомите, сънищата и много други творчески видения. Мисълта на художника е една малка творческа целувка от Господ. Там се сливат, съчетават, уединяват мисълта, поезията, живопистта и всички творчески намерения.

 

Стилът на живопистта, която практикувам е сюреализъм, с привнесени битови, български елементи, национални носии и родопски замисли, поетично сътворени. Всичко това в мен идва с обич към България, към всяко едно кътче. Най–много към Странджа и Родопите. От там идват идеите, симптомите, сънищата и много други творчески видения. Мисълта на художника е една малка творческа целувка от Господ. Там се сливат, съчетават, уединяват мисълта, поезията, живопистта и всички творчески намерения.